دستگاه کربوکسی تراپی

Quisque lorem tortor
اردیبهشت 11, 1393

دستگاه کربوکسی تراپی یک دستگاه جوانسازی است که به کمک تزریق گاز ، موجب روشن شدن پوست می گردد.