سرنگ و سر سوزن

سرنگ و سر سوزن تزریق ژل سر ثابت و سر جدا

 

سرنگ و سر سوزن پارسیان

 

 

 
سرنگ و سر سوزن
سایزکشور سازندهمدلنام محصول
۱۰۰pcs×packIRANAVANeedle

در سایز های مختلف از G18 الی G32 ، طول های ۴ الی ۱۳ میلیمتر

۱۰۰pcs×۱packIRAN۱ mlBD LuerLock
G31 6mm
۱۰۰pcs×۱packUSA۱ mlBD Insulin
G31 6mm
۱۰۰pcs×۱packUSA۰٫۵ mlBD Insulin
۶۰pcs×۱packIRAN۱ mlHelma

در دو مدل سر ثابت (انسولین) و سر جدا (لاورلاک)